Vill du skapa ett mer hållbart

FALKENBERG?

FALKENBERG?

Tack alla som deltog på kickoffen för ett mer hållbart Falkenberg.


På eventet den 20:e januari träffades cirka 130 personer som tillsammans framtidsspanade, nätverkade och delade idéer kring utmaningar i hållbarhetens tecken.

Nu pågår en del efterarbete och i mitten av februari kommer dokumentationen och initiativen från kvällen att finnas att ta del av här på hemsidan.

Nedan berättar några som anmält sig till kickoffen om varför det är viktigt att arbeta med hållbarhet.

Martin - ICA Kvantum

Stefan - SIA Glass

Andreea - Hållbarhetsentreprenör

Din kraft behövs för Falkenberg

Sedan i våras har Falkenbergs kommun tagit ytterligare steg i sitt hållbarhetsarbete. Kommunen har ett nytt politiskt utskott kopplat till hållbarhet och ett nytt övergripande mål om att kommunen ska bli ett föredöme inom hållbarhet. 


Att skapa ett hållbart Falkenberg kräver samarbete mellan många; företag, myndigheter, föreningar, kommun och invånare. Tillsammans kan vi göra mer och nå längre för att möta utmaningar och hitta lösningar och möjligheter så att Falkenberg växer för en hållbar framtid.


Våra poliker har beslutat att Falkenbergs hållbarhetsarbete ska ta avstamp i agenda 2030, världens och FN:s hållbarhetsagenda. Agenda 2030 innefattar mål inom ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet och visar hur de hänger ihop.