TACK ALLA SOM DELTOG

Tack alla som deltog

På kickoffen för ett mer hållbart Falkenberg.

Den 20:e januari träffades cirka 130 personer som tillsammans framtidsspanade, nätverkade och delade idéer kring utmaningar i hållbarhetens tecken.


Under kickoffen diskuterades sex olika teman. Nedan kan du ta del av sammanfattning, utmaningar och analys kring respektive tema.

"Kickoffen var ett viktigt startskott för att förflytta oss mot ett #hallbartfalkenberg. Alla krafter behövs och jag vet att vi når längre genom tillsammanskap!
 
Vi har fått många inspel och initiativ – och vi ser att det finns en stor vilja att göra skillnad och att det redan görs mycket i Falkenberg. Nu går vi vidare med initiativen och börjar med dem där det finns en eller flera tydliga medspelare som vill ta initiativet vidare.
 
Prenumerera på vårt nyhetsbrev om hållbarhet för att hålla dig uppdaterad i det fortsatta arbetet kring initiativen och hur vi tar sammanställningen vidare i arbetet med att skapa en lokal agenda 2030 i Falkenberg .
 
Tar du eller din organisation initiativ? Låt oss veta, använd #hallbartfalkenberg."

Josefine Eirefelt, Hållbarhetschef i Falkenbergs kommun

 

BYGGA FALKENBERG HÅLLBART OCH TILLSAMMANS

Hur planerar och bygger vi för omställning i både stad och på landsbygden i Falkenberg, där mänskliga behov kombineras med sunda och klimat-och resurssmarta och energieffektiva material och byggsätt. Där ekosystemtjänster och biologisk mångfald tas tillvara och förstärks, där det är enkelt att förflytta sig hållbart och där nya vanor och beteenden som skapar ett hållbart samhälle stimuleras. 

ETT MJUKARE OCH TRYGGARE FALKENBERG

I Falkenberg finns ett stort tillsammanskap och omsorg om varandra. Hur kan vi tillsammans använda detta tillsammanskap för att bygga ytterligare mjukhet, trygghet, jämställdhet, jämlikhet och motarbeta trender som drar isär och polariserar vårt samhälle och minskar ömsesidig tillit. 


ETT MER RESURSSMART FALKENBERG

Hur ställer vi om tillsammans för att ta vara på våra resurser – både ur ett cirkulärt perspektiv där den enes restprodukt blir den andres resurs – och hur vi tar tillvara på den mångfald av mänskliga resurser, kompetenser på ett sätt som gör att våra företag är bemannade på ett sätt som speglar vårt samhälle.

FALKENBERGSK MAT OCH ETT HÅLLBART JORDBRUK

Tillsammans är vi i Falkenberg bra på mat och att mötas kring mat.  Hur använder vi denna möjlighet till att möta utmaningar kring hälsa, integration, klimat, biologisk mångfald, vatten- och markförsörjning och fortsatt livskraftig jordbruksnäring och nya affärsmodeller och entreprenörskap.

RÖRELSE FÖR EN BÄTTRE HÄLSA OCH MER VÄLMÅENDE PLANET

Hur kan vi arbeta tillsammans för att falkenbergarna kommer i rörelse för en bättre fysisk och psykisk hälsa som också stimuleras och bidrar minskad klimatpåverkan. Hur kan vi tillsammans arbeta med idrott, natur – och kultur för att vårda både själ och kropp och skapar ny värdefull och klimatsmart vardag.

NYA VANOR SOM GER VINST ÅT ALLA

Hur kan vi tillsammans ställa om och lära och stimulera falkenbergarna till nya beteenden som ger välmående till både människa, planet, vår naturmiljö och samtidigt skapar nya affärsmöjligheter för näringslivet? Nedan ser du bilder från kickoffen

Nedan berättar några som deltog på kickoffen om varför det är viktigt att arbeta med hållbarhet.

Martin - ICA Kvantum

Stefan - SIA Glass

Andreea - Hållbarhetsentreprenör

Din kraft behövs för Falkenberg

Sedan i våras har Falkenbergs kommun tagit ytterligare steg i sitt hållbarhetsarbete. Kommunen har ett nytt politiskt utskott kopplat till hållbarhet och ett nytt övergripande mål om att kommunen ska bli ett föredöme inom hållbarhet. 


Att skapa ett hållbart Falkenberg kräver samarbete mellan många; företag, myndigheter, föreningar, kommun och invånare. Tillsammans kan vi göra mer och nå längre för att möta utmaningar och hitta lösningar och möjligheter så att Falkenberg växer för en hållbar framtid.


Våra poliker har beslutat att Falkenbergs hållbarhetsarbete ska ta avstamp i agenda 2030, världens och FN:s hållbarhetsagenda. Agenda 2030 innefattar mål inom ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet och visar hur de hänger ihop.